Jika Anda seorang pustakawan di perpustakaan kampus, Kami mendorong Anda untuk memasukkan jurnal ini ke dalam jurnal elektronik perpustakaan Anda. Sistem penerbitan sumber terbuka jurnal yang digunakan JPJI ini dapat juga digunakan oleh setiap orang yang terlibat dalam proses penyuntingan dan penerbitan jurnal ilmiah (lihat Open Journal Systems).